Regulator presiune apa -definiţie


Un regulator presiune apa are rolul de a menţine constantă presiunea apei în circuitul din aval în condiţiile unui  consum variabil. Presiunea recomandantă a apei în circuitul sanitar al unei clădiri  este de 2 bar. În general, în sistemul public de alimentare presiunea  depăşeşte 10 bar.

Se pune problema menţinerii unei presiuni constante în circuitul sanitar al clădirii fără afecta debitul la consumatori. Debitul apei se măsoară în l/s. Debitul apei depinde de viteza de curgere a acesteia şi de secţiunea ţevilor din clădire. În condiţiile în care, secţiunea ţevilor rămâne constantă, debitul se poate regla prin viteza de curgere a apei, mai precis prin presiune.

Functionarea unui regulator presiune apa


Regulatorul de presiune separă sistemul public de alimentare cu apă de cel al unei clădiri. Circuitul aflat înainte de regulator se defineşte ca circuit amonte iar circuitul aflat după regulator se defineşte ca circuit  aval.

Situaţia 1 – consumul din aval scade

Presiunea apei din circuitul avalP21 va creşte, acţionând asupra arcului supapei în sensul micşorării diametrului de trecere d1. Diametrul se micşorează până când presiunea din aval atinge din nou valoarea  nominală P21 = 2 bar şi un debit D1.

Regulator presiune apa -functionare - 2

Regulator presiune apa -functionare – 2

Situaţia 2 – consumul din aval creşte

Presiunea apei din circuitul avalP22 va scade, lăsând arcul supapei să se contracte în sensul creşterii  diametrului de trecere d2. Diametrul  creşte până când presiunea din aval atinge din nou presiunea nominală P22 = 2 bar şi un debit D2.

Regulator presiune apa - functionare - 2

Regulator presiune apa – functionare – 2

Presiunea la ieşirea din regulator poate fi  ajustată în anumite limite specificate de fabricant.  Parametrii unui regulator de presiune pentru apă sunt următorii:

presiunea maximă în amonte;

valorile minime şi maxime  între care poate fi reglată presiunea din aval;

diametrul ţevii pe care se monteză;

temperatura maximă de operare.

Comentariile sunt închise.

 DespreTot.info

DespreTot.info utilizează cookies pentru personalizarea conţinutului şi reclamelor. DespreTot.info distribuie către terţi informaţii cu privire la traficul efectuat de utilizatori în scopul îmbunătăţirii experienţei navigării pe site. Continuarea navigării pe acest site presupune acceptarea politicii cookies DespreTot.info.

×