Concentratia CO2 ppm

Concentratia CO2 parti la un milion

PPM – definiţie


Concentraţia unei substanţe diluate într-o soluţie se poate exprima în ppm – parts per millionpărţi la un millionConcentraţia se exprimă ca fiind masa substanţei dizolvate împărţită la masa totală a soluţiei :

C=Md/Ms

Atunci când este folosit pentru a exprima concentraţia unei substanţe diluate în apă, ppm se poate exprima în mg/L – miligrame pe litru:

1 ppm = 1 mg/L

Un miligram =  10-3 g = 10-6 kg = 1/1.000.000 kg. Un miligram reprezintă 1 milion din masa unui kilogram. ATENŢIE1 ppm este egal cu 1 mg numai atunci când soluţia respectivă este pe bază de apă.

La presiunea atmosferică standard, masa unui litru de apă pură este egală cu 1 kg (1000 g). Rezultă că, 1 miligram reprezintă 1 milion din masa unui litru de apă iar 6 parti pe milion reprezintă 6 mg de substanţă la un litru de apă pură.

ppm – exemple de utilizare


Ppm este utilizat în general pentru a exprima rezultatul  analizelor de laborator din diverse domenii. Ppm este  folosit pentru a exprima cantitatea de substanţă chimică sau de contaminant aflată într-o cantitate oarecare de apă.

În situaţia determinării contaminării chimice a unor probe de sol, 1 ppm însemnă 1 mg de substanţă contaminantă la 1 kg de sol.

Uneori, ppm este utilizat şi pentru a defini frecvenţa de apariţie a unui fenomen. În industrie, rata defectelor se exprimă în părţi (defecte) apărute la un milion, respectiv câte repere defecte apar la un milion de repere fabricate.

Părţi pe milion este o unitate de măsură utilizată în special în America de Nord.

1.Transformarea din ppm în mol/L 

Transformaţi concentraţia de 78 ppm de ioni de Ca2+ în mol/L.

a) Determinăm concentraţia în grame pe litru :

78 ppm = 78 mg Ca2+  / Litru de soluţie = 0,078 g/L

b) Masa atomică a ionilor de calciu este 40,08 g/mol.

Împărţim concentraţia în g/L la 40,08 g.

Rezultă o concentraţie de 0,00019 mol / L .

Citeşte aici definiţia pentru ppb – parti la un miliard

Comentariile sunt închise.

 DespreTot.info

DespreTot.info utilizează cookies pentru personalizarea conţinutului şi reclamelor. DespreTot.info distribuie către terţi informaţii cu privire la traficul efectuat de utilizatori în scopul îmbunătăţirii experienţei navigării pe site. Continuarea navigării pe acest site presupune acceptarea politicii cookies DespreTot.info.

×