Parcuri eoliene


Energia eoliană devine una dintre sursele de energie regenerabilă folosite pe scară largă şi în România. Pentru ca producţia să fie eficientă şi implicit rentabilă, generatoarele eoliene sunt de obicei dispuse în parcuri eoliene. Trebuie precizat faptul că, pentru funcţionarea unei turbine eoliene este necesară o  viteză a vântului de minimum 3 m/s şi de maximum 25 m/s. De asemenea,  la  pornire, o turbină  eoliană  consumă aproximativ 750 KW. Durata de utilizare a unei turbine este de 20 de ani.

Parcuri eoliene – criterii de alegere a locaţiei


Pentru ca un parc eolian să poată fi instalat într-o anumită locaţie, trebuiesc îndeplinite anumite criterii:

 • intensitatea vântului pe durata unui an de zile să permită o producţie constantă;
 • prezenţa în zonă a drumurilor de acces;
 • prezenţa în zonă a liniilor de transport de înaltă tensiune din Sistemul Energetic Naţional (SEN) pentru a permite racordarea la acestea a parcului eolian;
 • să nu existe restricţii legate de mediu (zone protejate);
 • terenul pe care se construiesc eolienele să suporte masa acestora (între 250 t şi 350 t) ;
 • parcelele de teren să fie libere de sarcini (să nu existe litigii cu privire la dreptul de proprietate, etc.).

Parcuri eoliene – organizare


Din studiile de vânt rezultă o hartă a intensităţii vântului pentru locaţia aleasă. Pe această hartă apar clar punctele unde intensitatea vântului este maximă, puncte în care vor fi instalate ulterior turbinele eoliene.

Deoarece acestea au o înălţime considerabilă (150 m cu tot cu pală) şi trebuie să reziste la vitezele maxime ale vântului înregistrate în acea zonă, pentru fixarea lor se construiesc fundaţii de beton îngropate  (în general 20x20x3m).

Generatorul turbinei eoliene produce energie electrică de joasă tensiune (< 700 V) şi de aceea în nacela fiecărei turbine se găseşte un post de transformare (în general de la 690V la 20 KV).

Trebuie menţionat faptul că, randamentul la transportul energiei electrice este maxim pentru valori ale tensiunii de linie mari (de ordinul KV).

În cadrul parcului eolian, turbinele se conectează prin cabluri subterane de înaltă tensiune (20 KV) la punctele de conexiune. Punctele de conexiune se conectează la rândul lor la staţia de transformare a parcului eolian ce ridică tensiunea de la 20  KV la 110 KV (valoarea cea mai mică a tensiunii din liniile de transport din SEN).

Parcuri eoliene Romania

Parc eolian

Turbinele nu necesită operator uman. Ele sunt monitorizate dintr-un dispecerat folosind prin intermediul conexiunilor la  INTERNET şi a unor programe de tip  SCADASupervisory Control And Data Acquisition – Program de supraveghere, control şi achiziţie date.

Parcuri eoliene – darea în exploatare


După construcţia unui parc eolian, urmează o perioadă de probe în care se verifică :

 • modul de efectuare a conexiunilor electrice;
 • dacă turbinele generează tensiune la parametrii specificaţi (tensiune, frecvenţă);
 • dacă la cuplarea parcului eolian la SEN apar dezechilibre sau modificări ale parametrilor acestuia.

Parcuri eoliene – exploatare


Unul din avantajele generatoarelor eoliene îl reprezintă faptul că nu necesită pentru funcţionare operatori umani. Periodic, conform specificaţiilor producătorului turbinei,  se efectuează lucrări de întreţinere care constau în:

 • aspectarea vizuală a elementelor componente ale turbinei  eoliene;
 •  curăţarea anumitor elemente;
 •  lucrări de gresare;
 •  schimbarea uleiului din cutia de viteze a generatorului.

Un parc eolian livrează energie funcţie de intensitatea vântului şi funcţie de cerinţele din Sistemul energetic Naţional.

În general există grafice stabilite de comun acord între Transelectrica şi operatorul parcului eolian, funcţie de care energia electrică produsă este  injectată în SEN.

Vezi şi următoarele articole DespreTot.info:

Mai multe informaţii despre parcurile eoliene poţi afla aici.

Comentariile sunt închise.

 DespreTot.info

DespreTot.info utilizează cookies pentru personalizarea conţinutului şi reclamelor. DespreTot.info distribuie către terţi informaţii cu privire la traficul efectuat de utilizatori în scopul îmbunătăţirii experienţei navigării pe site. Continuarea navigării pe acest site presupune acceptarea politicii cookies DespreTot.info.

×