Fisa postului – definiţie


Fisa postului este un document juridic întocmit de angajator ce descrie succint atribuţiile şi drepturile ce îi revin unui angajat ce ocupă un anumit post în cadrul organizatiei angajatorului.

Fiecare angajator trebuie să deţină o organigrama care să definească schematic posturile din compania respectivă precum şi relaţiile dintre acestea.

Fisa postului reprezintă în esenţă îndatoririle ce îi revin angajatului, precum şi modul de îndeplinire a acestora atât timp cât este angajat pe un anumit post.

Fişa postului – redactare


Fisa postului se întocmeşte în două exemplare (unul la angajator şi unul la angajat), se semnează şi se ştampilează de către angajator şi se semnează de angajat la momentul încadrării pe postul respectiv. Fisa postului poate fi modificată în orice moment de către angajator fără acordul angajatului, dar cu luarea la cunoştinţă de către acesta sub semnătură a modificărilor respective.

Fisa postului trebuie sa conţină minim următoarele elemente (nu neapărat în ordinea de mai jos) :

1. Denumirea angajatorului şi adresa acestuia;

2. Denumirea postului, categoria de posturi din care face parte (conform nomenclatorului naţional), precum şi numărul acestuia în organigramă;

3. Numele, prenumele şi CNP-ul angajatului;

4. Cui se subordonează în cadrul organizaţiei conform organigramei;

5. Cine i se subordonează în cadrul organizaţiei conform organigramei;

6. Relaţii de muncă : ierarhice, funcţionale şi de reprezentare;

7. Responsabilităţi, sarcini şi activităţi specifice;

8. Condiţii de muncă : spaţiul de muncă, timpul de muncă, condiţiile de mediu, solicitările postului de muncă, deplasări

9. Nivelul minim de studii şi specializarea (domeniul);

10. Experienţa profesională;

11. Cunostinte;

12. Aptitudini şi calităţi personale;

13. Nivel de salarizare, beneficii, prime anuale sau sporuri acordate;

14. Posibilităţi de promovare

Rubrica de semnături : data întocmirii şi semnătura persoanei care a întocmit fişa postului, data şi semnatura reprezentantului angajatorului, data luării la cunoştinţă şi semnătura persoanei care este încadrată pe postul respectiv.

Mai jos este prezentat un model de fisa postului pentru un sef de echipa instalare circuite de fibra optica :

Fisa postului sef echipa

Fisa postului sef echipa

Fisa postului este în general anexă la contractul de muncă încheiat între angajat şi angajator şi poate fi utilizată în instanţă pentru rezolvarea eventualelor conflicte apărute între aceştia.

O fisa a postului bine întocmită îl poate scăpa pe angajator de problemele în instanţă create de angajaţii rău intenţionaţi.

De asemenea, o fisa a postului semnată şi stampilată de angajator poate îi permite angajatului să obţină de la angajator benificii promise şi neacordate  sau absolvirea de orice culpă în cazul unor prejudicii aduse angajatorului.

Mai multe modele de fişa postului găsiţi aici.

Comentariile sunt închise.

 DespreTot.info

DespreTot.info utilizează cookies pentru personalizarea conţinutului şi reclamelor. DespreTot.info distribuie către terţi informaţii cu privire la traficul efectuat de utilizatori în scopul îmbunătăţirii experienţei navigării pe site. Continuarea navigării pe acest site presupune acceptarea politicii cookies DespreTot.info.

×